SLO statuss iegūts

24.03.2015. pl. 17:26
Sabiedriskā labuma organizācijas statuss (SLO)

Biedrība NSUS ir ieguvusi SLO statusu 26.03.2014.
Lēmums no 19.03.2015. Nr. 8.5-9/L-12787

Register to read more...

Sabiedriskā labuma komisijas sēde

13.03.2015. pl. 16:19
Sabiedriskā labuma organizācijas statuss (SLO)

Šodien pl. 13:00 notika Sabiedriskā labuma komisijas sēde, kurā tika izskatīta iespēja NSUS biedrībai piešķirt Sabiedriskā labuma organizācijas statusu (SLO), ko piešķir VID.

Register to read more...

Sabiedriskā labuma organizācija

Sabiedriskā labuma organizācija

2004.gada 1.oktobrī stājās spēkā Sabiedriskā labumu organizāciju likums, kura mērķis ir veicināt biedrību un nodibinājumu, kā arī reliģisko organizāciju sabiedriskā labuma darbību.

Saskaņā ar Sabiedriskā labuma organizāciju likuma 2.panta pirmajā daļā noteikto, sabiedriskā labuma darbība ir tāda darbība, kas sniedz nozīmīgu labumu sabiedrībai vai kādai tās daļai, it sevišķi, ja tā vērsta uz: labdarību; cilvēktiesību un indivīda tiesību aizsardzību; pilsoniskas sabiedrības attīstību; izglītības veicināšanu; zinātnes veicināšanu; kultūras  veicināšanu; veselības veicināšanu; slimību profilaksi; sporta atbalstīšanu; vides aizsardzību; palīdzības sniegšanu katastrofu gadījumos un ārkārtas situācijās; sabiedrības, it īpaši trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu sociālās labklājības celšanu.

Informācijas avots: www.vid.gov.lv

Lēmums par NSUS biedrību

20.01.2015.
Lēmums par NSUS biedrības (40008232913) ierakstīšanu biedrību un nodibinājumu reģistrā.
Latvijas Republikas uzņēmumu reģistrs / Funkciju izpildes departaments / Rīgas reģiona nevalstisko organizāciju un masu informācijas līdzekļu reģistrācijas nodaļa.
Biedrības mērķis: Labdarības projektu organizēšana, kā arī visi pakalpojumi, kas ar to saistīti.

Register to read more...

NSUS pamatnostādnes

18.01.2015.
NSUS pamatnostādnes
(NSUS - no sirds uz sirdi)

1. NSUS ir privātas personas brīvas gribas projekts.
2. NSUS nav personīga finansējuma Projektiem. NSUS finansiālās iespējas atkarīgas tikai un vienīgi no Ziedotājiem.

Register to read more...