Pateicības vēstule! :)

10.04.2015. pl.: 15:03

"Labdien, Līga!
Sirsnīgs Paldies par mini datorklasi! Paldies par labajām domām, ieguldītajiem līdzekļiem un kopā pavadīto laiku!
Tas mums ir liels atbalsts mācību darbam, kā arī saziņai ar pasauli.:)

Uz sadarbību!

Ar prieku, Inita Bērzkalna,
Ģimenes krīzes centrs ,,Dzeguzīte''
sociālā darbiniece"