Rehabilitācijas centrs "Solis Piebalgā" lūdz palīdzību

PROJEKTS AKTĪVS

Šodien NSUS biedrība ir saņēmusi lūguma vēstuli no Rehabilitācijas centra "Solis Piebalgā". Šovakar notika telefona saruna arī ar šī centra direktori par to, kas centram nepieciešams. Esmu lūgusi direktori uzrakstīt detalizētu sarakstu ar lietām, kas nepieciešamas, lai šo sarakstu varam pulicēt un uzrunāt biedrības un potenciālos sadarbības partnerus.

Register to read more...

Nodibinājums „Solis Piebalgā” Rehabilitācijas centrs

2016.gada aprīlī Jaunpiebalgā savu darbību ir uzsācis Jaunpiebalgas novada domes nodibinājuma „Solis Piebalgā”  Rehabilitācijas centrs, kurā tiek sniegts sociālās rehabilitācijas pakalpojums no psihoaktīvām vielām atkarīgiem bērniem. Pakalpojumu var saņemt ikviens Latvijas Republikā dzīvojošs bērns, jaunietis, atbilstoši 06.11.2011. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 914.  
Nodibinājuma „Solis Piebalgā” Rehabilitācijas centra sociālās rehabilitācijas pakalpojuma programmas mērķis ir veicināt no psihoaktīvām vielām atkarīgu pusaudžu sociālo resocializāciju, rehabilitāciju, reintegrāciju.

Register to read more...